Mersin Defterdarlığı Taşınır Mal Satış İhale İlanı

Mersin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınır malların , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a  maddesi gereği Pazarlık Usulüyle satış  ihalesi yapılacaktır.

Taşınır Listesi