Taşınır Mal İhale İlanları

Mersin Defterdarlığına bağlı Tarsus  Milli Emlak Müdürlüğü tarafından aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınır malların , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a  maddesi gereği Pazarlık Usulüyle satış  ihalesi yapılacaktır.

Taşınır Listesi 

 

 

Mersin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınır malların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a  maddesi gereği Pazarlık Usulüyle satış  ihalesi yapılacaktır.

Taşınır Listesi