Taşınır Mal İhale İlanları

Mersin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınır malların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a  maddesi gereği Pazarlık Usulüyle satış  ihalesi yapılacaktır.

Taşınmaz Listesi