Taşınmaz Mal İhale İlanları

Aydıncık Malmüdürlüğümüz tarafından 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 06/04/2018 tarihinde Taşınmaz Mal Satış ihalesi yapılacaktır.

Taşınmaz listesi  

Ağaçlandırma Yönetmeliği ve 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Silifke Malmüdürlüğümüz tarafından aşağıdaki taşınmazlar AĞAÇLANDIRMA amacıyla kiraya verilecektir. Son Başvuru:28/03/2018

Taşınmaz listesi 

 

Tarsus Milli Emlak Müdürlüğümüz tarafından 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 06/03/2018 tarihinde Taşınır Mal Satış ve Taşınmaz Mal Satış ihalesi yapılacaktır.

Taşınmaz listesi