Etiket: mersin ihale

Mersin Defterdarlığı Taşınır Mal Satış İhale İlanı

Mersin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınır malların , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a  maddesi gereği Pazarlık Usulüyle satış  ihalesi yapılacaktır.

Taşınmaz Listesi 

Silifke Malmüdürlüğü Taşınmaz Mal Kiralama İhalesi

Silifke Malmüdürlüğü  Ağaçlandırma Amacıyla Kullanılacak  Taşınmaz İhalesi

Ağaçlandırma Yönetmeliği ve 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Silifke Malmüdürlüğümüz tarafından aşağıdaki taşınmazlar AĞAÇLANDIRMA amacıyla kiraya verilecektir. Son Başvuru:28/05/2018

Taşınmaz Listesi ve İhale İlan Metni 

 

Mersin Defterdarlığı Taşınmaz Mal Kiralama ve Satış İhalesi

Mersin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulüyle satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.

Taşınmaz Listesi